Trochę o przyszłości. – sytuacja geopolityczna Indii w XXI w MEGAGRA

 

 

Wszyscy zgadzamy się z twierdzeniem, że wiek XXI będzie wiekiem Azji i Pacyfiku jeżeli więc światu będzie przewodzić Azja, to kto  więcbędzie tym pierwszym w Azji?

mówiło się o azjatyckich tygrysach, ale „dwa tygrysy nie mogą żyć na jednej górze.Społeczeństwa azjatyckie zbudowane są ni tyle na współpracy, jak europejskie, ale na hierarchii. Czyli „szef” może  być tylko jeden.i kto nim zostanie?

Dla tej rozgrywki o pierwszeństwo w Azji, która z pewnością będzie większa niż Wielka Gra możemy użyć młodzieżowego terminu MEGA.  Czyli MEGAGRA.

ilka rozgrywek już mieliśmy

  •  chińskiProjekt NowegoJedwabnego szlaku i OBOR
  • chińska propozycja budowy linii kolejowej z Lhasy do Kathmandujapońsko- indyjski projekt azjatycko-afrykańskiego korytarza Wzrostu
  • spór na Morzu Południowochińskim
  • spór w Himalajach o płaskowyż Doklam

W Azji na czoło wybijają się 2 kraje: Chiny i Japonia- ze względu na potencjał ekonomiczny, siłę militarną, zasoby finansowe tradycję historyczną Oba te kraje dysponują gigantycznymi zasobami., wiedzą i możliwościami.prędzej czy później  będą starały się skupić wokół siebie  jak najwięcej sojusznikówJ

jest też cały szereg znaczących graczy. Których możemy porównać do figur szachowych

Wieże to Indie. (Które chętnie piszą o sobie „supermocarstwo, co uważamy za lekką przesadę,  ale z wielu wzgledów jest to gracz bardzo poważny) , Korea, Australia, Rosja. Lęjsze figury, porównałbym je do skoczka lub gońca to Pakistan, Iran, Wietnam. Pozostaje zresztą cały szereg innych państw, jak Turcja, czy Indonezja których postawa może się okazać, jeśli nie decydująca, to bardzo ważna.

 

Póżniej pozwolę sobie kontynuować niniejszą pracę.