Sytuacja geopolityczna Indii a Bitwa pod Wiedniem

„Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to sprawy, bardzo odległe, w przestrzeni i czasie i Nie mają najmniejszego związku – Inne miejsce – zgoda, ale inny czas to może niekoniecznie; sprawy Wiednia, granicy rosyjsko chińskiej i współczesnej polityki zagranicznej Indii mogą się zazębiać.

Obecnie dla polityki międzynarodowej Indii jednym z najważniejszych elementów są ich stosunki z Chinami. . Dla Indii upokarzający był rok 1962, bywało gorąco i potem, jak choćby ostatni spór o Płaskowyż Doklam; na dziś możemy mówić o koegzystencji. Prędzej czy później dojdzie do rozgrywki o przewodnictwo w Azji (umownie nazwijmy to MEGAgrą W niej Indie będą jednym z głównych graczy Indie i Chiny, mimo szumnych deklaracji, że świat jest wystarczająco wielki dla jednych i drugich uważane są przez Indusów za potencjalnego przeciwnika. osji, jedną z przeciwwag dla Chin Indie widzą w Rosji.

I tu wracamy do Wiednia.

Granicę rosyjsko – chińską wyznaczyły traktaty w Nerczyńsku w w 1689 Ajgunie w 1858 r i Pekinie w 1860..

W Nerczyńsku granicę ustalono na rzekach Argun i Gorbica., ziemie na lewym brzegu Amuru przypadły Rosji, , a prawym Chinom, do Chin miały należeć tereny położone na północ od Amuru i jego ujście. Traktat ajguński był „korektą” Nerczyńskiego. Został on narzucony Chinom przez carską Rosję, która w tamtym czasie dysponowała znaczną przewagą militarną, a Chiny lizały rany po II Wojnie Opiumowej., nic dziwnego, że to Rosja dyktowała warunki.

Granica została ustalona wzdłuż Amuru , a Rosja anektowała terytoria na północ od Amuru i Kraj Nadmorski. Przez 170 lat hińczycy zdążyli się „przyzwyczaić do granicy ustalonej w Nerczyńsku i tereny za Amurem uważali za swoje, które odebrano im w czasie europejskiej dominacji.

Trudno powiedziećć, czy i na ile stosunki z Rzeczypospolitą wpłynęły na postawę rosyjskich negocjatorów w Nerczyńsku. W Rosji są to niespokojne czasy regencji Zofii (siostry małoletnich carów Iwana III i Piotra I)i i walki o władzę. W 1686 Rosja zawarła pokój z Polską, który oddał jej Ukrainę na wschodnim bregu Dniepru Smoleńsk, Kijów itd., (tzw.” Pokój GrZymółtowskiego”)ale traktat ten nie został atyfikowany przez sejm (został potwierdzony uchwałą sejmową dopiero w 1764 r)

Jeszcze w 1691 r Jan III dokonuje wyprawy na Mołdawię

Nie mamy na to dowodów, ale Można przypuszczać, że Rosjanie nie mając daleko na Wschodzie przewagi, a mając na uwadze możliwy konflikt z Polską, działania w świętej Lidze i potencjalny „front turecki”, gdzie Rosja miała swoje plany, byli bardziej elastyczni w stosunku do Chińczyków.

Dziś to Chińczycy są silniejsi, granica jest jak ta z XIX w i wielkiej miłosci do Rosji w Chinach nie ma. Stąd indyjskie postrzeganie Rosji, która zresztą kilkakrotnie stawała po stronie Indii( kiedy Indie zajęły portugalskie wtedy Goa.

Wiele wydarzy się w przyszłości, dokona się pewnie postęp w badaniach historycznych, ale może kiedyś uznamy, że bitwa po Wiedniem i dziś daleko w Azji ma swoje konsekwencje. W końcu Tarczę Sobieskiego widać i nad Dunajem i w Chinach i w Indiach.