Konark

Konark

Konark jest miasteczkiem w stanie Orissa (ok 20 km od Puri i 70 km od stolicy – Bhubaneshwaru) słynącym ze wspaniałej, trzynastowiecznej Świątyni Słońca (Sun Temple). Ma ona postać gigantycznego kamiennego rydwanu (każde z 24 kół ma ponad 3 metry wysokości) i jest bardzo bogato zdobione rzeźbami (w części o tematyce erotycznej). Znajduje się ona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przez zeglarzy byla zwana w swoim czasie “Czarna Pagoda” i byla waznym punktem orientacyjnym na drodze do Kalkuty.

The nazwa Konark pochodzi z sanskryckiego słowa om the Sanskrit word Kona(meaning angle) i słowa Arka (meaning sun), aświątynia jest poświęcona bogu słońca Surya

Orisa to stan we wschodnich Indiach położony nad Zatoką Bengalską, dzięki szczególnym okolicznościom historycznym (nie dotarli tu muzułmanie)pozostał “twierzą” hinduskiej filozofii, religii, sztuki i architektury. Dzięki długiemu okresowi niezależności od wpływów kultury muzułmańskiej w dzisiejszym stanie Orissa zachowało się wiele charakterystycznych przykładów hinduistycznej architektury sakralnej powstałej od VII do XIV wieku, a nawet późniejszej.

(cytuję…
Orissa came under Muslim control in 1568. There were constant attempts to destroy the Hindu temples. The Pandas (kapłani) of Puri, to save the sanctity of the Puri temple, took away the Lord Jagannath from the Srimandir and kept the image in a secret place. Similarly, it is said that the Pandas of Konark took away the presiding deity of the Sun temple and buried it under the sand for years. Latter on the image was said to have been removed to Puri and kept in the temple of Indra, in the compound of the Puri Jagannath temple. According to others, the Puja image of the Konark temple is yet to be discovered. But others hold the view that the Sun image now kept in the National Museum of Delhi was the presiding deity of the Konark Sun temple.
The Sun worship in the Konark temple ended upon the removal of the sacred image from the temple. This resulted in the end of pilgrimages to Konark. The port at Konark was also closed, due to pirate attacks. Konark was as glorious a city for Sun worship as it was for commercial activities, but after the cessation of these activities, Konark became deserted and was left to be enveloped by a dense forest over the years.
In 1626, the then king of Khurda, Raja Narasimha Dev, son of Purusottam Dev, took away the Sun image to Puri along with two other moving deities – Sun and Moon. Now they are found in a temple in the compound of Puri Jagannath temple.
As described earlier there was a big block of stone called Navagraha Paata placed in front of the Mukhasāḷā. The then king of Khurda removed the block. The king had taken away many sculptured stones from Konark and constructed some portions of Puri temple with them. During Maratha’s time the outer compound wall of the Puri temple was constructed of stones from Konark temple.
It is reported that among all the temples the Nāṭa mandira or the Dancing hall, of Konark was in its original form for the longest period, and that it was broken intentionally since it was considered an unnecessary structure during the Maratha administration.
In the year 1779, a Maratha Sadhu had taken away the Aruna Khamba (Pillar) from Konark and put it in front of the Lion’s Gate of Puri Jagannath temple. Thus by the end of 18th century, Konark lost all its glories and had been turned to a dense forest. In course of time, the temple area thus became devoid of people, covered with dense forest, filled with sand, overrun by wild animals and became the abode of pirates. It is said that even the locals feared to go to Konark in broad daylight.(… koniec cytatu

Ta Zbudowana w XIII wieku Świątynia Surji była w średniowieczu największą budowlą na terenie Orisy. Autorem niecodziennej koncepcji obiektu, którego kształt przypominać miał rydwan boga Słońca – Surji był król Narasinhadewa I z dynastii Gangów, zaś głównym architektem, odpowiedzialnym za realizację królewskiej wizji – Sadasiwa Samantaraja Mahapatra. Według innej legendy świątynia została wzniesiona jako wyraz wdzięczności przez syna boga Kriszny, którego bóg słońca – Surja wyleczył z trądu. O istnieniu w tym miejscu świątyni poświęconej Słońcu mówią już religijne teksty powstałe długo przed wzniesieniem średniowiecznej budowli, bowiem Konarak, którego nazwa pochodzi od wyrażenia „Wierzchołek Słońca”, był jednym z pierwszych miejsc kultu słonecznego bóstwa, który przywędrował do Indii z terenów starożytnej Persji.

Wielki kamienny rydwan – ratha – wykonany z żółtego piaskowca ciągnie zaprzęg złożony z siedmiu koni. Aby budowla przypominała boski pojazd, w jej bocznych ścianach wykuto 24 ogromne kamienne koła. Bogato rzeźbione szprychy kół pełnią rolę zegara słonecznego. Przestrzenie pomiędzy nimi wypełnia misterna ornamentyka. Pełno tam postaci tancerek, wojowników, roślin, zwierząt, figur geometrycznych. .

Podobnie ściany całej świątyni pokryte są reliefami, w czesci o tematyce erotycznej, co jest związane z wpływem tantryzmu, uważającego seksualność za istotny element życia każdego człowieka, będący w ścisłym związku ze sferą duchowości. . Dół ścian przyozdobiono fryzem z płaskorzeźb przedstawiających biegnące słonie. W niszach murów zachowały się również kamienne wyobrażenia boga Surji.

Kiedyś wieża budowli sięgała 72 m, dziś piramidalny dach wznosi się tylko na 32 m w górę. W północnej części zespołu świątynnego znajduje się grupa kamiennych słoni, zaś po drugiej stronie zobaczyć można rzeźby stających dęba koni.

Każdego roku w grudniu odbywa się w Konarak festiwal tańca, zaś na przełomie stycznia i lutego Festiwal Słońca.

W Konark znajduje się również całkiem ładna plaża, ale nie jest to taki piasek, jak na naszym wybrzeżu, czy na Goa. Piasek jest czarny i jest pochodzenia wulkanicznego

Konark jest blisko Puri(ok 1/2 godz. autobusem. Z kolei Puri to morski kurort dla mieszkańców Kalkuty. Bardzo ciekawa jest też Chillika Lake